Ringleiding

Een ringleiding onder je modelbaan.
Wat is nou precies de definitie van een “ringleiding” of ook wel “centrale voedingsleiding”?

Een ringleiding is niets meer dan een aantal voedingsdraden die onder de hele baan/tafel doorlopen. Zo kunnen de voedingsdraden van diverse verbruikers zo kort mogelijk op de ringleiding worden aangesloten. Daarbij zorgt het voor minimale spanningsverlies en blijft het ook overzichtelijker. Onder verbruikers verstaan we o.a. voedingen naar rails, verlichting, decoders enz.
De draden van de ringleiding moeten ook dikker zijn omdat daar de volledige belasting van alle verbruikers doorheen gaat. Advies is om minimaal 1,5mm2 te gebruiken en een vaste kern. Standaard installatie draad is hiervoor erg geschikt.
Bij de term ringleiding denkt men vaak aan een leiding die rond loopt maar dit hoeft natuurlijk niet. Het kan ook een leiding zijn met daarop aftakkingen naar andere locaties onder je baan. Het gaat er gewoon om dat je overal je voedingen zo kort mogelijk op de voedingsbron kunt aansluiten.

Hoeveel draden heeft een ringleiding?
Dit wordt bepaald door hoeveel aparte voedingen je nodig hebt maar ook of je gebruik kan maken van een gezamelijke massa (common-ground). Zie ook dit schema als voorbeeld.

Voorbeeld: Je hebt een voeding vanuit de centrale/booster naar de rails en een voeding voor verlichting. In dit geval kan de massa van beide voedingen elkaar geknoopt worden en heb je dus maar 3 draden nodig voor je ringleiding.

Voordelen van een ringleiding:

  • Kortere voedingsdraden naar verbruikers
  • Makkelijker zoeken naar storingen
  • Nauwelijks spanningsverlies
  • Overzichtelijk
  • Bereikbaarheid